Изберете страница

Торф

Торфът може да се използва като суровина за производството на растежни среди и подобрител на почвата. Продуктът е бавно разградим с много добри характеристики относно въздушно, водно задържане и порьозност. Продуктът е подходящ за приготвяне на хранителни среди за разсади, зеленчуци и декоративни растения.

● Ph (H2O) 3,5 – 4,5
● Влажност 45-55%
● Органична материя: >97
● Плътност: 150-190 g/l
● Не съдържа дървени остатъци и пясък; семена, радиоактивност и химикали.
● Степен на разлагане спрямо скалата на Вон Пост H2 – H3.
● Абсолютна суха маса 75-95 g/l
● Солно съдържание: 0,05-0,15 µS/cm
● Пепелно съдържание макс. 5%
● Абсорбция: 7-10 пъти от собствената си суха маса.
● Приблизително тегло: 150-200 кг/м3

Състав

Торф

Опаковка

Фракция: 0-20 мм.
обем (л): 5.500 куб.