Изберете страница
Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че „Агробиовет“ ЕООД представя инвестиционно предложение, което е изменение и допълнение на Уведомление за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване...