Изберете страница

Торфени субстанти

Предлагаме торфени субстрати с различни фракции, с различно съдържание на торове от 0,5 кг до 1,5 кг/ куб., балансирано ниво на рН в диапазона от 5,5 до 6,5 и подобрена абсорбция на вода. Субстратите са предназначени за покълване на семена, вегетативно размножаване и отглеждане на различни растения.
● Бял торф 100%
● Ph (H2O) 5,5 – 6,5
● Влажност 45-55%
● NPK 0,9 kг/куб.
● водоабсорбатор 0,2 л/куб.

Състав

Бял торф 100%

Опаковка

Фракция: 0-20 мм.
обем (л): 250 л.