Изберете страница

ОРГАНИЧЕН ТЕЧЕН ТОР ОРГОСТИМ

ОРГОСТИМ е концентриран извлек на биотор от червен калифорнийски червей с характерен мирис на органично вещество. Той се определя като ефективен органичен хуминов тор, стимулиращ растежа и развитието на растенията. Технологичният процес за получаване на течния тор позволява запазването и целостта на всчики свойства присъщи на биоторът от който е получен.

Как се използва?

ОРГОСТИМ е концентрат, който се разрежда с вода и се използва за:

 • листно подхранване
 • кореново подхранване

Състав

Благоприятното му действие върху растенията се дължи основно на наличие в състава му на:

 • Хуминови киселини, които намаляват токсичното въздействие на остатъчните количества хербициди, предпазват от радионуклеиди и тежки метали като ги свързва в трудно подвижни и неразтворими съединения. Ограничава достъпа на нитратине и азота от повчвата в растенията и плодовете. Така получената земеделска продукция е екологично чиста, повишени вкусови качества и по-дълъг период на съхранение.
 • Фулво киселини, които са уникални със своята хелатираща способност. Те улавя жизненоважните минерали и ги подготвят за лесното усвояване от организма. Благоприятстват за повишаване на протеиновото съдържание и количеството мазнини в земеделската продукция.
 • Комплекс от аминокиселини, които имат свойството да активират процесите на обмяна на веществата. Всички тези вещества се усвояват от растенията и им действат на ниво клетка. Осигуряват възможността растенията да преодолеят физиологични смущения в резултат от действието на различни неблагоприятни фактори. Увеличават интензитета на фотосинтезата и добивите.
 • Полезна бактерия Bac.aglomeratus, която обуславя фунгицидните свойства на течния тор. Благодарение на това третираните растения са по-устойчви на неприятели и болести.
 • Полезна бактерия Bac.cereus спомага разлагането на белтъчната маса на аминокиселини.
 • Богато съдържание на калий, способства за по-добро внасяне на микроелементите в клетките и подобрява тяхното дишане. Интензивното деление на клетките води до образуване на голяма листна маса и здраво растение.

Предимства

При растения третирани с течния тор се наблюдава:

 • повишава кълняемата енергия и дружното покълване на семената
 • стимулира развитието на коренова система, растежа, цъфтежа и плододаването
 • засилва резистентността на растенията срещу неприятели и болести
 • спомага за бързото възстановяване на растенията при стресови състояния
 • подържа баланса между биостимулацията и наличнността на хранителните елементи по време на най-критичните периоди за растежа на културите
 • понижава съдържанието на нитрати и тежки метали в земеделската продукция
 • повишава вкусовите качества, съдържанието на захари, белтъчини и витамините в плодовете и зеленчуците
 • увеличава добива с 20-40%
 • намалява количеството използвани минерални торове с 30%

Защо да изберем органичния течен тор ОРГОСТИМ пред химичните?

ОРГОСТИМ е напълно съвместим с фунгициди, хербициди и инсектициди, което позволява едновременната им употреба, без да се нарушава технологичния процес.
Той допринася за:

 • намаляване токсичното въздействие на остатъчните количества хербициди
 • предпазване на растенията от усвояването на тежки метали, като ги свързва в трудно подвижни и неразтворими съединения
 • значително намаляване съдържанието на нитрати

Резултати от изследване и прилагане на течния органичен тор ОРГОСТИМ

Прилагането на течния тор ОРГОСТИМ при отглеждане на цветя, плодове и зеленчуци води до:

 • по-ранно покълване на семената с 3-4 дни
 • развиване на добра коренова система
 • подтискане на появата на кореново и сиво гниене, брашнеста мана, бактериални петна и вирусни болести
 • по-висока устойчивост на климатични аномалии
 • увеличаване количеството на цветовете и завърза непада
 • плодовете узряват с 10-12 дни по-рано
 • увеличаване на добива с 30-40%
 • увеличаване на съдържанието на захари, белтъчини и витамини в плодовете и зеленчуците
 • намаляване на съдържанието на нитрати и пестицидни остатъци
 • недопускане усвояването на тежки метали от плодовете и зеленчуците
 • повишаване на вкусовите качества на плодовeте и зеленчуците
 • увеличаване на срока на съхранение на готовата продукция
 • намаляване на количеството използвани минерални торове с 30%;

Приложение и дозировка

ОРГОСТИМ е балансиран течен тор с широк спектър на приложение при всички видове култури.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

Tретиране на семената чрез накисване в работен разтвор:
– за дребносеменни на 100 г семена: 10-20 мл тор на 0,5 л вода, за 24 часа преди засаждане;
– за едросеменни на 100 г семена: 20-40 мл тор на 1 л вода;
При пикиране: поливане с разтвор 20 мл тор на 1 л вода, по 80 мл./корен от готовия разтвор;
След прихващане: поливане с разтвор 20- 40 мл тор на 1 л вода, по 100 мл/корен;
при цъфтеж и плододаване на зеленчукови култури:
Пръскане с разтвор 10 мл тор на 1 л вода през 12 дни;
Поливане с разтвор 20 мл тор на 1 л вода по 80 мл/корен от готовия разтвор през 10-12 дни;

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ:

Третиране на семената чрез накисване на семената за 24 часа в работен разтвор 50 мл тор на 1 л вода; с 3-4 л раб.р-р се обработват 100 кг семена;
Пръскане: 150-200 мл тор на декар през различните фази: начало на братене, начало на вретенене, млечна зрялост и заедно с препаратите за растителна защита;
Поливане: 200-300 мл тор на декар;

ПОДХРАНВАНЕ НА ОВОЩНИ КУЛТУРИ:

Третиране на посадачния материал чрез накисване за 5-6 часа в работен разтвор 50 мл тор на 1 л вода, като 100 бр. дръвчета се потапят в 20 л готов разтвор;
Пръскане с разтвор 10 мл тор на 1 л вода през вегитационния период;
Поливане с разтвор 20 мл тор на 1 л вода; по 10 литра на корен от готовия разтвор през 12 дни;

ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ:

Третиране на посадачния материал чрез накисване за 5-6 часа в работен разтвор 50 мл тор на 1 л, като 100 бр. дръвчета се потапят в 10 л готов разтвор;
Пръскане: 150-200 мл тор на декар, при разлистване и оформяне на реса;
Поливане: 200-300 мл тор на декар, по 10 л раб.р-р/корен;

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ:

Пръскане: 10 мл тор на 1 л вода, при бутонизация;
Поливане: 20 мл тор на 1 л вода, през 10-12 дни по 100 мл раб.р-р/ корен;

Листно третиране на различните култури може да правите винаги когато растенията са подложени на страсе и по време на критичните периоди като цъфтеж, завързване на плодовете и наедряването им.

С цел постигане на оптимални резултати е добре да се спазват препоръчаните норми на дозиране и готовия разтвор да се използва веднага.
Течният тор е съвместим с фунгициди, хербициди и инсектициди. Препоръчително е при смесването им тора да се прибави последен в разтвора.
С цел запазване качествата на течния тор не е препоръчително смесването му с бордолезов разтвор и мед съдържащи препарати!

Сертификати