Изберете страница
Торфени субстанти

Торфени субстанти

Торфени субстанти Предлагаме торфени субстрати с различни фракции, с различно съдържание на торове от 0,5 кг до 1,5 кг/ куб., балансирано ниво на рН в диапазона от 5,5 до 6,5 и подобрена абсорбция на вода. Субстратите са предназначени за покълване на семена,...
Торф и торфени субстанти

Торф и торфени субстанти

Торф Кокосовите фибри през последните години се превърнаха в най-подходящата суровина за производството на растежни среди. Те имат отлични характеристики по отношение на влагозадържането, както и много добра порьозност. Бавното им разграждане е другата черта, която ги...